VOG

Bij Special Olympics staat veilig sportklimaat hoog op de agenda. Wij stimuleren het juiste gedrag en doen onze uiterste best om ongewenst gedrag te voorkomen. Een stap daarin is de verplichte VOG voor coaches, begeleiders en vrijwilligers van Special Olympics Nationale Spelen.  

Wat houdt dat in: 
o Bezit recente (max 2 jaar oude) VOG maakt onderdeel uit van de voorwaarden voor deelname aan Special Olympics Nationale Spelen 2021. 
o Bij sluiting inschrijving dient de vrijwilliger in bezit te zijn van VOG 
o Special Olympics Nederland controleert steekproefsgewijs hierop van 1 maart- 1 april 
o Consequentie wanneer vrijwilliger geen VOG bij controle kan overleggen: directe uitsluiting van deelname 
o De VOG dient aangevraagd te worden bij eigen vereniging (dit is binnen 1 week geregeld). Het betreft gratis VOG en de vereniging geeft aan dat de vrijwilliger gescreend moeten worden op: omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85) en vult zijn/haar naam, e-mailadres en geboortedatum in. Vrijwilliger krijgt vervolgens een e-mail met een link waar hij/zij de rest van de gegevens invult en akkoord moet geven.   
o Indien eigen vereniging nog geen gratis VOG voor vrijwilliger kan regelen, dan dient de vereniging dit volgens de  volgende  stappen te regelen. Dit neemt minimaal een maand in beslag, dus start er op tijd mee!