Side events - Nationale Spelen Den Haag 2020 gaan niet door


De Special Olympics Nationale Spelen, die op 12, 13 en 14 juni 2020 in Den Haag plaats zouden vinden, gaan definitief niet door. De beslissing is genomen naar aanleiding van het verbod van de rijksoverheid op alle evenementen tot 1 juni 2020 om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens het bestuur van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 en het bestuur van Special Olympics Nederland bemoeilijkt deze maatregel de realisatie van het grootschalige sportevenement zodanig, dat gekeken moet worden naar de mogelijkheden om het te verplaatsen naar volgend jaar.

Hierdoor is het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor de Side Events activiteiten. De besturen en directies van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 en Special Olympics Nederland onderzoeken op dit moment in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag de opties om de Nationale Spelen naar 2021 te verplaatsen.