GO voor Special Olympics Nationale Spelen 2021

Lieve sporters, beste coaches en betrokkenen,

Wij hebben goed nieuws, de Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2021 (SONS 2021) gaat nog steeds door. Het bestuur van SONS 2021 heeft daartoe besloten. ‘Nog steeds door’ zijn woorden die wellicht onzekerheid met zich meebrengen, maar helaas weten we toch ook met zijn allen niet wat het virus de komende maanden gaat doen.

Voor alle verenigingen die de afgelopen maand JA hebben gezegd tegen SONS2021 willen wij met z’n allen voor het maximaal haalbare blijven gaan.
Dit gaan wij doen in de vorm van een 1-daags evenement.

Wij gaan voor officiële wedstijden, maar moet het anders dan doen wij het anders. Zoals bijvoorbeeld een minitoernooi, een training, een clinic of gewoon de ontmoeting.
Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM.

Wij blijven volhouden omdat wij en ook alle subsidieverstrekkers, sponsoren en fondsen dolgraag willen dat jullie kunnen sporten en weer stappen kunnen zetten richting een sportief bestaan. Wij begrijpen dat jullie weinig of niet getraind hebben en daar wordt dan ook rekening mee gehouden.

Wij beseffen heel goed dat SONS2021 anders gaat verlopen dan jullie gewend zijn. Hieronder informeren wij jullie concreet over het inschrijfgeld, de overnachtingen, de takken van sport en een digitale opening.

90% van inschrijfgeld terug
Omdat het totale programma steeds soberder wordt, heeft het bestuur besloten dat alle sporters en begeleiders 90% van het inschrijfgeld terugkrijgen. Dus of je nu wel of niet besluit om deel te nemen, het geld zal in maart/april teruggestort worden.
Voor deelname in juni worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Je bent vooral van harte welkom!

Géén overnachting
Er zijn momenteel te veel onzekerheden over regelgeving met betrekking tot overnachten met meerdere huishoudens. En vanwege deze onzekerheden én de enorme kosten die dit onderdeel met zich meebrengt, hebben wij besloten af te zien van de mogelijkheid om te komen overnachten.
Wij realiseren ons dat dit voor de verenigingen die JA hebben gezegd, en gedacht hadden te kunnen overnachten, een enorme teleurstelling is. En helemaal als je op grote afstand van Den Haag woont.
Omdat sommige verenigingen van ver moeten komen, gaan wij onderzoeken of de starttijd van de toernooien rond 11.00 uur kan zijn. Wij hopen dat dit jullie helpt om toch mee te willen doen.

Indien jullie op basis hiervan besluiten om alsnog niet mee te willen doen, dan snappen wij dat natuurlijk, hoe spijtig wij dat ook vinden. Ook voor ons als organisatie verloopt dit evenement geheel anders dan gepland.
Willen jullie uiterlijk 1 april 2021 doorgeven wat jullie plannen zijn?

Welke sporten
Voor een aantal sporten kunnen wij helaas geen evenement organiseren. Dit is in overleg met Special Olympics Nederland besloten op basis van een te laag aantal deelnemende sporters om een leuk toernooi te kunnen organiseren of te veel verschillende niveaus in relatie tot het aantal sporters.
Uiteraard vinden wij dit heel jammer, maar het is helaas niet anders.
Het gaat om de volgende sporten: gymnastiek, tafeltennis en zeilen

Clinics 
Er zijn ook enkele takken van sport waarvoor wij, op basis van bovenstaande uitleg helaas ook geen toernooi kunnen organiseren, maar die wel in aanmerking komen voor clinics tijdens dat weekend. We gaan onderzoeken of daar animo voor is.
Het gaat om de volgende sporten: handbal, judo en zwemmen.

Digitale opening
Het is helaas niet mogelijk om een opening te organiseren zoals wij dat voor ogen hadden in het Cars Jeans Stadion. Het stadion vol met 10.000 enthousiaste sporters, begeleiders en publiek. Maar……… wij willen uiteraard wel een feestje met jullie bouwen en daarom organiseren wij op vrijdagavond 11 juni een digitale opening voor iedereen. Inschrijven hiervoor is niet nodig. De link om dit feest digitaal bij te wonen volgt later.

Verdere planning
Aangezien het coronavirus nog steeds onder ons is, is de nabije toekomst lastig te voorspellen. Wij weten nog steeds niet wat er wel of niet mogelijk is in juni 2021. Wat wij wel weten is dat wij er voor blijven gaan om voor jullie iets moois neerzetten te zetten. Hoe groot of klein dan ook. Wij gaan de komende periode verder aan de slag om bovenstaand programma voor te bereiden. Eind mei wordt een definitief besluit genomen of het door ons voorgestelde programma ook daadwerkelijk door kan gaan volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

Testbeleid  
Hier gaan we de komende weken ook verder op inzoomen. Wat betekent dat, wat is haalbaar?  Uiteraard informeren wij u daar t.z.t. verder over.

Laten wij hopen dat het weekend van 11, 12 en 13 juni het startmoment kan zijn van weer een mooie periode voor ons allen. Weer meer sporten en bewegen en elkaar ook gezellig ontmoeten. Laten wij er, ondanks corona, een sportief feest van maken met elkaar.

Blijf gezond en houd social media en ook onze website in de gaten.

Alvast dank en graag tot ziens!

Namens het projectteam Special Olympics Nationale Spelen 2021