FINANCIËN


Beloningsbeleid

  • Voor de medewerkers van het projectbureau is CAO Welzijn van toepassing. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers die hun functie onbezoldigd vervullen.

Begroting

  • Stichting Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 heeft een begroting opgesteld om haar doelen te verwezenlijken.

Jaarrekening

  • Elk kalenderjaar zal de Stichting zorgdragen voor een jaarrekening.

ANBI status

  • De organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen 2020 in Den Haag heeft de ANBI status verkregen. Alles wat deze organisatie krijgt/ontvangt/doet zal aan ons maatschappelijke doel worden besteed.
  • De ANBI status biedt het voordeel dat een ieder die doneert, deze gift mag aftrekken van het inkomen in de jaarlijkse belastingaangifte.
  • De belastingregels voor particuliere aftrek aan een ANBI vindt u hier.
Countdown_04