FINANCIËN

Beloningsbeleid 

  • Voor de medewerkers van het projectbureau is CAO Welzijn van toepassing. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers die hun functie onbezoldigd vervullen. 

Begroting 

  • Stichting Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2021 heeft een  begroting  opgesteld om haar doelen te verwezenlijken. 

Jaarrekening 

  • Elk kalenderjaar zal de Stichting zorgdragen voor een  jaarrekening. 

ANBI status 

  • De organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen 2021 in Den Haag heeft de ANBI status verkregen. Alles wat deze organisatie krijgt/ontvangt/doet zal aan ons maatschappelijke doel worden besteed. 
  • De ANBI status biedt het voordeel dat een ieder die doneert, deze gift mag aftrekken van het inkomen in de jaarlijkse belastingaangifte. 
  • De belastingregels voor particuliere aftrek aan een ANBI vindt u hier. 
Countdown_04