ONS BELEID

Het organiseren van de Regionale en Nationale Special Olympics alsmede side-events om daarmee tevens te zorgen voor een brede maatschappelijke verankering van aangepast sporten voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Den Haag en provincie Zuid Holland. 

Beleidsdoelen 

  1. Hogere sportparticipatie van Hagenaars met een verstandelijke beperking 
  2. Een sluitende keten/g-sport inclusief denken voor Hagenaars met een verstandelijke beperking 
  3. G-evenementen serieus onderdeel van het Haagse sportevenementenbeleid 
  4. Betrokkenheid, positieve beeldvorming en meer sportief contact tussen Hagenaars met en zonder verstandelijke beperking 

Stichting Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2021 (SONS 2021) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68354797 en RSIN nummer 8574.07.594 

Voor meer info zie: 

Bubby Beachvolleybal -3278