Aanmelden vrijwilligers

Gezien de huidige omstandigheden wordt er nader onderzocht of en zo ja hoe wij vrijwilligers gaan inzetten tijdens SONS2021.